Tjenester

Vi utfører:

 • Miljøsanering og riving av bygg
 • Tygging av betong, betongkaier, murer osv.
 • Vi har kraftig magnet til å plukke metall med
 • Miljøkartlegging
 • Asbestsanering utvendig og innvendig, om ønskelig kan vi tilby for eksempel legging av nytt tak eller anna etter sanering av asbest.
 • Mugg og soppsanering
 • Innvendig manuell sanering, vi har også maskiner for spesialoppdrag
 • Avfallsplan
 • Sikkerhetsrådgiver tjeneste for farlig gods til leie. Alle som fyller, pakker sender, transporterer og håndterer farlig gods skal ha sikkerhetsrådgiver
 • Analyser
 • Vi kan gi fastpris
 • Vi har lærestoff om avfallshandtering til barnehagar og skular
 • Vi kan bistå med sorteringsveiledning i bedrifter, opparbeiding av interne miljøstasjoner på bedriftene
 • Sanering og fjerning av nedgravde parafin/olje tanker. Vi er sertifisert med www.oljefri.no 

Med våre samarbeidspartnerar kan vi utføre alle typer tjenester, ta kontakt og vi vil hjelpe so godt vi kan.

Vi har konkurransedyktige prisar og leverer gode resultat.

Vi dekker området ifra Måløy til Kristiansund, ikkje nøl med og ta kontakt om vi kan bistå med noke, vi rykker ut uansett ved behov.