Tjenester

Møre Miljøsanering utfører:

 • Miljøsanering og riving av alle typer bygg
 • Asbestsanering innvendig og utvendig 
 • Mugg- og soppsanering
 • Tygging av betong, betongkaier, murer, siloer osv.
 • Metallplukking med magnet
 • Innvendig manuellsanering, vi har også små maskiner som er gunstige til slike jobbar. 
 • Avfallsveiledning både til private og næring
 • Avfallsrådgivning; alle som fyller, pakker, sender, transporterer og håndterer farlig gods skal ha sikkerhetsrådgiver
 • Miljøkartlegging og analyser
 • Innvendig manuellsanering, vi har også maskiner for spesialoppdrag
 • Oppsetting av avfallsplan
 • Vi har lærestoff om avfallshandtering til barnehagar og skular
 • Sanering og fjerning av nedgravde parafin/olje tanker. Vi er sertifisert med www.oljefri.no 
 • Gassmålingar og utsteding av gassfri-sertifikat

Vi kan gi fastpris, og med våre samarbeidspartnerar kan vi utføre alle typer tjenester. Vi dekker heile Vestlandet, ikkje nøl med og ta kontakt om vi kan bistå med noko!