Referanser

 • Riving av hus på Aursnes 
 • Riving av hus i Ullavika
 • Sanering og riving av løe Ikornnes for privat
 • Sanering og riving hytte Ljøen Hellesylt
 • Sanering og riving av hus og løe Ullavik for privat
 • Riving av hytte Høgebøane for privat
 • Sanering og riving av gml fabrikk Langevåg for Hole Maskin
 • Sanering og riving av hus Leinøy for Mesta
 • Sanering og riving brannskada hus Stranda for privat
 • Sanering og riving brannskada hus Sykkylven for privat
 • Asbestsanering Hellesylt for Ka Aurstad
 • Sanering og riving av hus for Mesta i Vestrefjorden
 • Sanering og riving av gamle skulen på Vikebukt for Busengdal
 • Asbestsanering og maskinell riving av hus på Vikebukt for Busengdal 
 • Riving av løe på Erstad  Sykkylven
 • Asbestsanering av tak på Vestre for Vasto Anlegg
 • Riving av hus ved Drotninghaug Sykkylven
 • Riving av lita løe på Ikornnes
 • Asbestsanering Gml Tynes fabrikk i Sykkylven
 • Husriving på Hellesylt
 • Husriving på Nordre Vartdal
 • Riving av løe på Vartdal
 • Sanering og riving av Hus, Stabbur og Løe i Langevågen
 • Miljøkartlegging av bygg for Ørsta Kommune
 • Manuell sanering av hus for Mesta i Molde
 • Riving av lager for Marine Harvest på Folkestad
 • Riving lager på Tynes Fabrikken Sykkylven 2015
 • Innvendig asbes sanering for Telenor på Stranda 2015
 • Asbestsanering av løe tak for privat Velledalen 2015
 • Sanering og riving av løe for Skodje Kommune 2015
 • Sanering og riving av rense anlegg Ørsta for Ivar Aambakk As 2015
 • Sanering og riving av løe i Sykkylven  2015
 • Sanering og riving brannskada hus Sykkylven 2015
 • Sanering og riving av hytte på Strandafjellet 2015
 • Asbestsanering av skule på Moltustranda Herøy Kommune 2015
 • Kartleggingsrapport for Sparebanken Sør 2015
 • Sanering og riving av bolighus Stranda 2015
 • Asbestsanering av hus Hornindal 2015
 • Asbestsanering tak på verksted for Skodje Kommune 2015
 • Asbestsanering Stranda 2015
 • Sanering og riving bolighus Stranda 2015
 • Sanering og riving av brannskada hus Herøy 2015
 • Asbestsanering for Herøy Kommune 2015
 • Sanering og riving av gml Doktorbustaden på Eggesbøneset for Herøy Kommune 2015
 • Sanering og riving av gml Frøystad Skule for Herøy Kommune 2015
 • Sanering og riving av brannskada hus på Dyrkorn for 62 grader nord 2015
 • Asbestsanering og manuell sanering av Løe i Ulsteinvik for Aurvoll og Furesund  2016
 • Sanering og riving av "nye" Frøystad skule for Herøy Kommune  2016
 • Sanering og riving av Motell på Hellesylt for Grand Hotell Hellesylt 2016
 • Asbestsanering av tak på Eggesbøneset for Aurvoll og Furesund 2016
 • Klipping av metall for Statens Vegvesen 2016
 • Oppsamling av metall med magnet for Christie og Opsahl 2016
 • Asbestsanering hus Ullavika for privat 2016
 • Asbestsanering av hus på Valderøya 2016
 • Asbestsanering løe Ramstadalen 2016
 • Husriving Valderøya 2016
 • Husriving Hellesylt 2016
 • Sanering Devold Fabrikken 2016
 • Asbestsanering Devold Fabrikken 2016
 • Miljøkartlegging av Gloppen Rådhus Sandane i samarbeid med Tenden Miljø 2016
 • Manuell sanering for Mesta i Verma 2016
 • Husriving Eggesbøneset for Aurvoll og Furesund 2016
 • Husriving Verma Romsdalen for Mesta 2016
 • Husriving Verma Romsdalen for Mesta nr 2 2016
 • Riving av pipe på Hellesylt Meieri i samarbeid med Opshaug Sandtak AS 2016
 • Husriving Brannskada Ellingsøya for Gjensidige 2016
 • Sanering og riving av Hellesylt Meieri 2016/2017 i samarbeid med Opshaug Sandtak ca 3000 m2
 • Asbestsanering av gammelt hønse hus/fjøs på Valderøy ca 700 m2 for Klokkehaug Maskin 2017
 • Sanering og riving av hus på Emblem for privat 2017
 • Asbestsanering og opprydding branntomt avfallsanlegg på Stranda 2017
 • Sanering og riving av Osborgløa i Ørsta for Mesta 2017
 • Sanering og riving av løe for privat på Vartdal 2017
 • Sanering og riving av avfallsanlegg Stranda ca 1800 m2 2017
 • Fjerning av nedgravd parafin tank på Skodje
 • Asbest sanering Volda Rådhus for Volda Kommune og El Tel
 • Husriving Stranda 2017
 • Hus- og løeriving Stordal 2017
 • Asbestsanering hus Volda for K.A Aurstad
 • Hus og løe riving Volda for K.A Aurstad
 • Riving av løe Sykkylven for privat
 • Riving av hus og verksted for Ørsta Kommune
 • Fjerning nedgravd oljetank i Langevåg
 • Fjerning av nedgravde oljetanker på Harøy 
 • Sanering og riving av hus i Verma for Mesta
 • Riving av løe på Stranda
 • Pussing av Betong for Stranda Kommune
 • Asbestsanering brannskada hus Sykkylven for Brødr Aursnes
 • Asbestsanering for privat Sykkylven
 • Sanering og riving av barnehage i Ørsta for HS Bygg
 • Sanering og riving av settefisk-anlegg i Tafjord i samarbeid med Opshaug Sandtak AS på ca 1700 m2
 • Hytte Fjellsetra Sykkylven
 • Klubbhus Ørsta for HS Bygg
 • Bolighus Ørsta for HS Bygg
 • Bolighus og garasje for HS Bygg
 • Oljetank Ørsta
 • Oljetank Volda
 • Hus Moa
 • Betongtygging Loen for HS Bygg
 • Oljetank Ørsta
 • Bolighus Ørsta for Ivar Aambakk As
 • Brannskada garasje Valldal
 • Manuellsanering kontor Slettvoll Møbler på ca 560 m2
 • Løe Furneskrysset
 • Jarnes Skule
 • Hus Sykkylven
 • Opprydding Asbest Sandane
 • Asbestsanering Ludviksen Bygg
 • Asbest sanering Byrkjelo
 • Oljetank Stranda
 • Oljetank Ålesund
 • Riving verksted YX Grodås Hornningdal
 • Betong tygging Straumgjerde
 • Sanering og riving av hus Ulsteinvik for Ulstein Eigedomsselskap
 • Asbest sanering hus Skothaugen
 • Sanering og riving av hus Skothaugen
 • Fjerning av Oljetank Sykkylven
 • Sanering av Oljetank Stranda