Kompetanse

  • Fagbrev gjenvinningsfaget
  • Godkjent med Arbeidstilsynet for utvendig og innvendig asbest sanering
  • Sikkerhetsrådgiving farlig avfall
  • Vi utfører miljøkartlegging av bygg og har god erfaring på området
  • Avfallshandtering og avfallsreduksjon
  • Vi har brei erfaring innen faget og har konkuranse dyktige prisar
  • Vi er Sentral Godkjent innen sanering og riving i tiltaksklasse 2
  • Vi er godkjent opplæringsbedrift
  • Godkjent kontrolør med Arbeidstilsynet Arbeid i tanker
  • Sertfisert Energi spesialist med www.oljefri.no og har rette kompetansen til blant anna fjerning av nedgravde olje/parafin tanker

 

Daglig leder har tidligare jobba på avfalls motak som maskinfører og til slutt som drifts leder.

Der var oppgaven drifting av miljøstasjon, renovasjons biler/krokbiler, kverning av avfall, sortering av farlig avfall, sortering av avfall, kundebesøk, vedlikehold osv.

Vi har difor ei brei og god erfaring ifra søknads prosessen på rivinga begynner til avfallet har blitt levert på rett plass.