Glasopor

Vi er forhandlarar av Glasopor - eit premium lettfyllings- og isolasjonsmateriale laga av resirkulert emballasjeglas. Eit godt alternativ til pukk!
 

Kvifor Glasopor?

  • Lett - Glasopor består av 20% skumglass og 80% luft, og er det lettaste granulære byggematerialet på marknaden.
  • Stabilt - Overflata er svært ru, og i kombinasjon med den kubiske forma, er produktet svært stabilt og har ein rasvinkel på 45°.
  • Miljøvenleg - Glasopor er framstilt av 100% resirkulert glasemballasje som er samla inn frå hushaldningar i heile Noreg. 
  • Isolerande - Glasopor består av 80% luft, og har utmerka isolerande eigenskapar.
  • Drenerande - Materialet er grovt og granulært, med gode drenerande eigenskapar.
  • Redusert gravedjupnad - På grunn av si lave vekt, tillet Glasopor mindre utgraving for å oppnå fordelane med kompensert fundamentering. Det betyr besparelsar i anleggstid og kostnadar i forbindelse med massetransport og deponering.

Les meir på www.glasopor.no

 

Vi er behjelpelige med transport. Kontakt oss for tilbud!