Velkommen

Møre Miljøsanering er ei bedrift innan rivingsbransjen. Vi er lokalisert i Stranda kommune på Sunnmøre, og utfører arbeid på heile Nordvest-landet.

Vi utfører blant anna:

  • Miljøsanering og riving av alle typer bygg
  • Asbestsanering
  • Mugg- og soppsanering
  • Sikkerheitsrådgiving for farlig avfall
  • Avfallsveiledning
  • Miljøkartlegging
  • Utarbeiding av avfallsplan
  • Sanering og fjerning av nedgravde parafin- og oljetankar
  • Gassmålingar og utsteding gassfri-sertifikat
  • Sal av Glasopor

For meir detaljert informasjon om tjenester vi utfører, klikk her.

  

Nyheter

  

Kontakt oss

Møre Miljøsanering AS
Hevsdalsvegen 360
6200 Stranda


/
http://www.moremiljo.no

Telefon: 97987987